PARİS SULH MUAHEDENAMESİ [PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI] 30 MART 1856 [OSMANLICA]

Koleksiyon

Kayıt: 06/02/2018
Güncelleme: 06/02/2018
 • Konum: Sıhhiye - 06100, Çankaya, Ankara, Türkiye

2. sayfanın başında, metnin hemen öncesinde Padişah Abdülmecid tuğrası mevcut - Başlık: Saltanat-ı Seniyye ile Avusturya ve Fransa ve İngiltere ve Prusya ve Rusya ve Sardunya devletleri beyninde akdolunan muahede-i umumiye-i sulhun tasdikname-i Hümayunu mukaddimesidir - Ketebe: İşbu muahede bin sekizyüz elli altı sene-i İsevisi martının otuncu günü Paris’de tanzim kılınmışdır - Fiyatı 5 kuruştur - 32 sayfa - Özgün kendinden kapaklı - [06.02.18 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi NE=MM'da 0] - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]

Literatürk No: 647 | http://literaturk.com/647

QR CODE

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Eser sahibi ile iletişime geç

Benzer eserler

 • BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT [İLK BASKI] [OSMANLICA]
  BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT [İLK BASKI] [OSMANLICA]
  Literatürk No | 645
  Dr. Kazım Cihan Can | Osmanlıca Eserler · Mamak (Ankara) · 04/02/2018 · Koleksiyon
  Jül Vern [Jules Verne] - Mütercim: Hazreti Şehriyariden M. Emin - Maarif Nezareti Celilesinden verilen ruhsatla tab olundu - Matbaa-i Osmaniye, Çemberlitaş - Dersaadet 1305 [İstanbul, 1887] - 351 sayfa - Bez Ciltle yeniden ciltlenmiş, sırt özgün cilt...
 • MEMLEKET HİKAYELERİ [İLK BASKI] [OSMANLICA]
  MEMLEKET HİKAYELERİ [İLK BASKI] [OSMANLICA]
  Literatürk No | 627
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 02/02/2018 · Koleksiyon
  Refik Halid [Karay] - Kitabhane-i Hilmi [Bab-ı ali caddesi] - Orhaniye Matbaası - İstanbul 1335 [1919] - Osmanlıca - Birinci basım [ilk baskı] - 213+1 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • TATİL-İ EŞGAL - DRAM 1 PERDE
  TATİL-İ EŞGAL - DRAM 1 PERDE
  Literatürk No | 601
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 28/01/2018 · Koleksiyon
  Mahmud Yesari - Tabı ve naşiri İkbal Matbaası sahibi Hüseyin - Marifet Matbaası - İstanbul 1927 - [Türk Ocakları ve emsali müessese ve cemiyetlerde kolaylıkla temsil edilebilir] - 19 sayfa - Özgün karton kapaklı - Özege 20109 - [29.01.18 tarihi itiba...