• Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD
 • http://aldur.net
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Sıhhiye - 06100 · Çankaya, Ankara, Türkiye literaturk@yahoo.com 0 (312) 217 04 68
Kayıtlar kütüphanemde bulunan kitap, dergi, efemera ve yazma eserlerin fiziksel özelliklerine göre yapılmaktadır. Koleksiyon kataloğundaki eserler [aksi belirtilmedikçe] kesinlikte satılık değildir, lütfen bu yönde talepte bulunmayınız. Akademik gerekçelerle sınırlı olmak kaydı ile katalogda bulunan bazı nadir eserler için belirli koşullarla kısmi kullanım izni verilebilir.

Not: Koleksiyondaki bazı eserlere ilişkin verilen Nadirat Endeksi [NE], tarafımızdan geliştirilmiş bir indikatördür. Ülkemizde, belirtilen tarih itibarı ile [internette satışta olan kitaplar içerisinde] yaklaşık olarak bu kitapla her 1 MM [MM=milyon] kitapta ne sıklıkla karşılaşılma ihtimali olduğunu gösterir. Bu değer sıfıra yaklaştıkça kitabın bulunması o nisbette zorlaşmaktadır.

Kataloğundaki eserler

 • CUMHURİYET HALK FIRKASI NİZAMNAMESİ [CHP TÜZÜĞÜ, İLK BASKI, OSMANLICA]
  CUMHURİYET HALK FIRKASI NİZAMNAMESİ [CHP TÜZÜĞÜ, İLK BASKI, OSMANLICA]
  Literatürk No | 669
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 21/02/2018 · Koleksiyon
  Alt başlık: 15 teşrinievvel [ekim] 1927'de inikat eden Cumhuriyet Halk Fırkası [CHP, Cumhuriyet Halk Partisi] Büyük Kongresinin 22 teşrinievvel [ekim] 1927 tarihli içtimaında müzakere ve kabul edilmiştir - Ankara 1927 - Türkiye Büyük Millet Meclisi M...
 • SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ [İKİNCİ BASKI]
  SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ [İKİNCİ BASKI]
  Literatürk No | 668
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 20/02/2018 · Koleksiyon
  Ahmet Hamdi Tanpınar - Dergah Yayınları - Emek Matbaacılık - İstanbul 1987 - 2. basım, Dergah Yayınları'ndan birinci basım [ilk baskı] - 354 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • ASKERİ BALONLAR [OSMANLICA]
  ASKERİ BALONLAR [OSMANLICA]
  Literatürk No | 667
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Alt başlık: Askeri balonculuğun ehemmiyetinden muharebelerdeki hidematından bahseder - Muharriri: Piyade Otuzdördüncü [34.] Alay Kumandanı Ali Fazıl - Tabı ve naşiri: İbrahim Hilmi - Kitabhane-i Askeri İbrahim Hilmi - İstanbul 1325 - 22 sayfa - Özgün...
 • TEOKRATİK DEVLET VE LAİK DEVLET
  TEOKRATİK DEVLET VE LAİK DEVLET
  Literatürk No | 666
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Sosyal Bilimler · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal - Maarif Matbaası - İstanbul 1940 - 37 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • TÜRK AMERİKAN MÜNASEBETLERİNE KISA BİR BAKIŞ [1800-1959]
  TÜRK AMERİKAN MÜNASEBETLERİNE KISA BİR BAKIŞ [1800-1959]
  Literatürk No | 665
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Sosyal Bilimler · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Prof. Akdes Nimet Kurat - Doğuş Matbaası - Ankara - 1959 - 60 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • KORKU [İLK BASKI]
  KORKU [İLK BASKI]
  Literatürk No | 664
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Stefan Zweig - Çeviren: Behçet Necatigil - Varlık Yayınları - Yeni Matbaa - İstanbul 1953 - Varlık Yayınları'nda birinci basım [ilk baskı] - 108+4 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • USTA İŞİ
  USTA İŞİ
  Literatürk No | 663
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Stefan Zweig - Çeviren: Tahsin Yücel - Varlık Yayınları - Yeni Matbaa - İstanbul 1954 - 128 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-D-K1]
 • BÜYÜK TÜRK FİLOZOFU VE TIP ÜSTADI İBNİ SİNA [İLK BASKI]
  BÜYÜK TÜRK FİLOZOFU VE TIP ÜSTADI İBNİ SİNA [İLK BASKI]
  Literatürk No | 662
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tıp ve Sağlık · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Türk Tarih Kurumu Yayınları No:1 - Muallim Ahmet Halit Kitap Evi - İstanbul 1937 - Birinci basım [ilk baskı] - Türk Tarih Kurumu'nun ilk yayını - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf - 794 [29, 44, 26, 56, 24, 11, 48, 56, 15, 15, 20,, 24, 16, 55, 25, 1...
 • TUHFETÜ'L KİBAR Fİ ESFARİ'L BİHAR [OSMANLICA]
  TUHFETÜ'L KİBAR Fİ ESFARİ'L BİHAR [OSMANLICA]
  Literatürk No | 661
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Katip Çelebi [Hacı Halife] - Matbaa-i Bahriye - İstanbul 1329 [1913] - 11+166+2 sayfa, renkli ve s/b planş ve haritalar - Özgün karton kapaklı - [16.02.18 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi NE=MM'da 0.75] - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • İNKILAP ÇOÇUĞUNUN TERBİYESİNDE RUHİ VE AMELİ ESASLAR [İMZALI]
  İNKILAP ÇOÇUĞUNUN TERBİYESİNDE RUHİ VE AMELİ ESASLAR [İMZALI]
  Literatürk No | 660
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tıp ve Sağlık · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Prof. Agr. Dr. Fahreddin Kerim [Gökay], Tıp Fakültesinde Akliye Seririyatı Müderris Muavini - Kader Matbaası - İstanbul 1933 - 28 sayfa - Özgün karton kapaklı - [Muhterem Orgeneral Haydar Saltık'a, 1982] ibaresi ile imzalı, şahıs damgası mevcut - Tem...
 • HAYATTAN SESLER VE GÖRÜŞLERİM [İMZALI]
  HAYATTAN SESLER VE GÖRÜŞLERİM [İMZALI]
  Literatürk No | 659
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 19/02/2018 · Koleksiyon
  Dr. Halid Üzel - Kişisel yayın - Yayınevi, matbaa, yayın yeri ve yayın yılı belirtilmemiş - Sayfalar numaralanmamış - Özgün karton kapaklı - [Hörmetle arz ve takdim] ibaresi ile Haydar Saltık'a imzalı, şahıs damgası mevcut - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • KORKU [İLK BASKI]
  KORKU [İLK BASKI]
  Literatürk No | 658
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 14/02/2018 · Koleksiyon
  Stefan Zweig - Çeviren: Ercümend Ekrem Talu - Yüksel Yayınevi - Gün Basımevi - İstanbul 1944 - Birinci basım [ilk baskı] - 123+4 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • ÇULLUK [İLK BASKI]
  ÇULLUK [İLK BASKI]
  Literatürk No | 656
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 11/02/2018 · Koleksiyon
  Mahmut Yesari - Çevrimyazı: M. Sabri Koz - Kapak: Serdar Benli - Oğlak Yayıncılık - Şefik Matbaası - İstanbul 1995 - Birinci basım [ilk baskı] - 380+4 sayfa - Özgün karton kapaklı, kapakta minimal deformasyon mevcut, kütüphane tasfiyesi - Temiz [5☆] ...
 • YOLLARIN SONU [İLK BASKI]
  YOLLARIN SONU [İLK BASKI]
  Literatürk No | 655
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 11/02/2018 · Koleksiyon
  [Hüseyin Nihal] Atsız - Barıman Yayınevi - Gavsi Ozansoy Basımevi - İstanbul 1946 - Birinci basım [ilk baskı] 132 sayfa, s/b resimli - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • KIRK AMBAR [İLK BASKI]
  KIRK AMBAR [İLK BASKI]
  Literatürk No | 654
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 11/02/2018 · Koleksiyon
  Cemil Meriç - Kapak: Nur ve Olcay Okan - Ötüken Neşriyat - Polat Ofset - Ünal Matbaası - Günsan Ciltevi - İstanbul 1980 - Birinci basım [ilk baskı] - 487 sayfa - Özgün karton kapaklı, kapakta minimal deformasyon mevcut - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • EL-FASIL BEYNE'L-HAK VE'L-BATIL [ARAPÇA, OSMANLICA]
  EL-FASIL BEYNE'L-HAK VE'L-BATIL [ARAPÇA, OSMANLICA]
  Literatürk No | 653
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 10/02/2018 · Koleksiyon
  İzzeddin Mehmed - Arapça başlık: الفصل بين الحق والباطل - Çeviren: Asmai [Yusuf Samih] - Kahire 1316 [1898] - 152 [Arapça metin] + 244 [Türkçe tercüme] + 1 sayfa, sayfa kenarları altın yaldızlı - Nefis ayyıldız baskılı, yan kağıtları ebru, ipek kaplı...
 • ELİF NACİ - GALATASARAY LİSESİ - 1 ŞUBAT 1954
  ELİF NACİ - GALATASARAY LİSESİ - 1 ŞUBAT 1954
  Literatürk No | 652
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Sanat · Çankaya (Ankara) · 09/02/2018 · Koleksiyon
  Elif Naci - Galatasaray Lisesi Sergi Kataloğu - İstanbul 1954 - 48 sayfa, resimli - Özgün karton kapaklı - İçerisinde 34 yazar, düşünür ve çizerin ressam Elif Naci hakkındaki yazıları mevcut - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • JAN JAK RUSO [JEAN JACQUES ROUSSEAU] HAYATI ESERLERİ
  JAN JAK RUSO [JEAN JACQUES ROUSSEAU] HAYATI ESERLERİ
  Literatürk No | 651
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya (Ankara) · 09/02/2018 · Koleksiyon
  Sedat Simavi - Kanaat Kütüphanesi - İstanbul 1931 - 63 sayfa, resimli - Özgün kendinden kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • WEBSTER’S ACADEMIC DICTIONARY
  WEBSTER’S ACADEMIC DICTIONARY
  Literatürk No | 650
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Başvuru Kaynakları · Çankaya (Ankara) · 08/02/2018 · Koleksiyon
  American Book Company - G. C. Merriam Co. - New York 1895 - xxxi+704 sayfa - Özgün yayıncı cildinde - Ünlü çevirmen İbrahim Hoyi’ye ait, kaligrafik eski ve yeni yazı ile sahibinin isim ve imzası mevcut - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI
  OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI
  Literatürk No | 649
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya (Ankara) · 08/02/2018 · Koleksiyon
  Suha Umur - Cem Yayınevi - Mas Matbaacılık - İstanbul 2011 - İkinci basım [2. baskı] - 285+3 sayfa - Şömizli, yayıncı cildinde - Temiz [5☆] - [MMA-E-K1]
 • OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI [İLK BASKI, İMZALI]
  OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI [İLK BASKI, İMZALI]
  Literatürk No | 648
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya (Ankara) · 08/02/2018 · Koleksiyon
  Suha Umur - Cem Yayınevi - Metin Dizimevi - Haluk Ofset - İstanbul 1980 - Birinci basım [ilk baskı] - Yazardan [Gültekin Baydar’a, ilginize teşekkürlerimle] ibaresi ile imzalı - 328 sayfa - Tamir edilmiş şömizi ile yayıncı cildinde - Temiz [5☆] - [MM...
 • PARİS SULH MUAHEDENAMESİ [PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI] 30 MART 1856 [OSMANLICA]
  PARİS SULH MUAHEDENAMESİ [PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI] 30 MART 1856 [OSMANLICA]
  Literatürk No | 647
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya (Ankara) · 06/02/2018 · Koleksiyon
  2. sayfanın başında, metnin hemen öncesinde Padişah Abdülmecid tuğrası mevcut - Başlık: Saltanat-ı Seniyye ile Avusturya ve Fransa ve İngiltere ve Prusya ve Rusya ve Sardunya devletleri beyninde akdolunan muahede-i umumiye-i sulhun tasdikname-i Hümay...
 • ALİ KUŞCİ - HAYATI VE ESERLERİ [İMZALI]
  ALİ KUŞCİ - HAYATI VE ESERLERİ [İMZALI]
  Literatürk No | 646
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim ve Teknik · Çankaya (Ankara) · 06/02/2018 · Koleksiyon
  Prof. Dr. A. Süheyl Ünver - Tam başlık: Türk pozitif ilimler tarihinden bir bahis, Ali Kuşci, Hayatı ve eserleri - Önsöz: Prof. Dr. Fahir Yeniçay, Fen Fakültesi Dekanı - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri - Kenan Matbaası - İstanbul 19...
 • İLİMLERDE USUL - İLİM
  İLİMLERDE USUL - İLİM
  Literatürk No | 644
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim ve Teknik · Çankaya (Ankara) · 04/02/2018 · Koleksiyon
  Emil Picard - Çeviren: Yusuf Şerif - Remzi Kitabevi - Bürhaneddin Matbaası - İstanbul 1936 - 30 sayfa - Şahıs damgası mevcut - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • KUR’AN
  KUR’AN
  Literatürk No | 643
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Din ve Teoloji · Çankaya (Ankara) · 04/02/2018 · Koleksiyon
  Türkçeye çeviren: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu - Yıldız Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. - Ankara 1957 - 534 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • UNUTAMADIM SENİ
  UNUTAMADIM SENİ
  Literatürk No | 642
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 04/02/2018 · Koleksiyon
  Vala Nureddin [Va-Nu] - Ahmet Halit Kitabevi - İstanbul 1943 - 144 sayfa - Şahıs cildinde - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • BİR AVUÇ SAÇMA
  BİR AVUÇ SAÇMA
  Literatürk No | 641
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 04/02/2018 · Koleksiyon
  Refik Halid [Karay] - Kapak: Münif Fehim - Semih Lütfi Kitapevi - Güven Basımevi - Kapak baskısı: Kenan Basımevi - İstanbul 1939 - 2. basım - 159+1 sayfa - Özgün karton kapaklı - Vasat [3☆] - [MMA-E-S1]
 • BİR KALBİN ÖLÜMÜ
  BİR KALBİN ÖLÜMÜ
  Literatürk No | 640
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 03/02/2018 · Koleksiyon
  Stefan Zweig - Çeviren: Salah Birsel - İstanbul Yayınları - Bakış Matbaası - İstanbul 1954 - 96 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-D-S1]
 • FREUD VE ÖĞRETİSİ PSİKOANALİZ
  FREUD VE ÖĞRETİSİ PSİKOANALİZ
  Literatürk No | 639
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tıp ve Sağlık · Çankaya (Ankara) · 03/02/2018 · Koleksiyon
  Stefan Zweig - Çeviren: Emin Eliçin - Remzi Kitabevi - Yükselen Matbaası - İstanbul 1965 - 158 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • DÜNÜN DÜNYASI [İLK BASKI]
  DÜNÜN DÜNYASI [İLK BASKI]
  Literatürk No | 638
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya (Ankara) · 03/02/2018 · Koleksiyon
  Stefan Zweig - Çeviren: Burhan Arpad - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1964 - 539+1 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - [MMA-D-K1]