1003 TÜM ESERLER · |


MUSAVVER TARİF-İ HAYVANAT [OSMANLICA]Mehmed Emin - Matbaa-i Osmaniye - İstanbul 1310 - 71 sayfa, 24 sayfa eksiksiz renkli levha - Özgün yayıncı cildinde - Özege: 14482 - Temiz [5✩] - MMAK - DKo7

Kategori: Osmanlıca 👁 440

Kayıt: 23/12/2018 · Güncelleme: 02/11/2020 · Konum: Sıhhiye [06100], Çankaya, Ankara, Türkiye

QR CODE Koleksiyon

Literatürk № 1003 | https://literaturk.com/1003

Share on Twitter Share with WhatsApp Share on Google+ Share by email

Eser sahibi ile iletişime geç

BENZER ESERLER

 • HİLAFETİN MAHİYYETİ ŞER'İYESİ [OSMANLICA]
  HİLAFETİN MAHİYYETİ ŞER'İYESİ [OSMANLICA]
  Literatürk No | 992
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 11/12/2018 · Koleksiyon
  Adliye Vekili Seyyid Bey - Tam başlık: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 Mart 1340 [1924] tarihinde mün'akid ikinci ictimaında Hilafetin mahiyeti şer'iyesi hakkında Adliye Vekili Seyyid Bey tarafından irad olunan nutuk - Türkiye Büyük Millet Meclisi ...
 • ETRAF-I ULVİYE VE SÜFLİYENİN MUHTASAR TEŞRİHİ VE TESLİH [OSMANLICA]
  ETRAF-I ULVİYE VE SÜFLİYENİN MUHTASAR TEŞRİHİ VE TESLİH [OSMANLICA]
  Literatürk No | 978
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 01/11/2018 · Koleksiyon
  Nureddin Ali [Berkol], Hamza Vahid [Göğen] - Sadeleştirilmiş başlık: Üst ve alt ekstremite kısa anatomisi ve diseksiyon - Darülfûnun Tıb Fakültesi Külliyatı - Hüsn-i Tabiat Matbaası - İstanbul 1927 - 4+329 sayfa, s/b resimli - Şahıs cildinde - Hüsn-i...
 • LUGAT-İ REMZİ [İMZALI, 2 CİLT TAKIM, OSMANLICA TIPKIBASIM]
  LUGAT-İ REMZİ [İMZALI, 2 CİLT TAKIM, OSMANLICA TIPKIBASIM]
  Literatürk No | 972
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 19/10/2018 · Koleksiyon
  Doktor Hüseyin Remzi [Altınbilek] - Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Birinci - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları 101 - İstanbul 2018 - Tıpkıbasım [Hüseyin Remzi Matbaası, İstanbul 1305] - 2 cilt takım, Cilt 1: 38 [takdim ve giriş] + 907 [tıp...
 • LUGAT-İ NACİ [OSMANLICA]
  LUGAT-İ NACİ [OSMANLICA]
  Literatürk No | 970
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 18/10/2018 · Koleksiyon
  Muallim Naci [Ömer Hulûsi] - Asır Matbaa ve Kütübhanesi Sahibi Kirkor Faik - İstanbul 1322 [1905] - 2+819 sayfa - Sultan Reşad tuğralı özgün bez yayıncı cildinde, cilt restorasyon gerektirir - Özege: 11793 - Temiz [5✩] - MMAK - EvS1
 • BİR YARAMAZIN HİKAYESİ [OSMANLICA]
  BİR YARAMAZIN HİKAYESİ [OSMANLICA]
  Literatürk No | 969
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 18/10/2018 · Koleksiyon
  Nakil: Sabiha Zekeriya [Sertel] - Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk Külliyatı: 14 - Resimli Ay Matbaası - İstanbul 1928 - 202+5 sayfa - Kapağı yüzüne yapıştırılmış bez ciltte - Özege: 2425 - Temiz [5✩] - MMAK - EvS1

1003 TÜM ESERLER · |