1376 TÜM ESERLER · |


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALBÜMÜ [İLK BASKI, İLK MECLİS, BİRİNCİ MECLİS, OSMANLICA]İlk [Birinci] Meclis Albümü - Tam başlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir Tarihçe İle Meclis Aza-yı Kiramının Tasvirlerini Muhtevi Albüm - Himaye-i Etfâl Cemiyeti - Yenigün Matbaası - Ankara, tarihsiz [1920] - 21+116+3 sayfa - Özgün karton kapaklı, şahıs damgası mevcut - Özege: 21665 - Temiz [5☆] - MMAK - DKo7

28.06.2019 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi [NE] = MM'da ~ 0.4

Atatürk dahil ilk [birinci] meclisteki vekillerin resimleri bulunan bir albümdür.

Kategori: Osmanlıca Eserler 👁 397

Kayıt: 28/06/2019 · Güncelleme: 21/02/2020 · Konum: Sıhhiye [06100], Çankaya, Ankara, Türkiye

QR CODE Koleksiyon

Literatürk № 1376 | https://literaturk.com/1376

Share on Twitter Share with WhatsApp Share on Google+ Share by email

Eser sahibi ile iletişime geç

BENZER ESERLER

 • RESİMLİ VE HARİTALI KÜÇÜK TARİH-İ OSMANİ [OSMANLICA]
  RESİMLİ VE HARİTALI KÜÇÜK TARİH-İ OSMANİ [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1374
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya [Ankara] · 28/06/2019 · Koleksiyon
  Ahmed Rasim - Alt başlık: Umum mekatib-i iptidaiyede tedris edilmek üzere Maarif Nezareti tarafından intihab ve kabul buyurulmuştur - Sahibi ve naşiri: İkbal Kitabhanesi sahibi Hüseyin - Maarif-i İbtidaiye-i Esasi Kütübhanesi, Aded 4 - Şems Matbaası ...
 • TÜRK İSTİKLAL MÜCAHEDESİ KONFERANSLARI [OSMANLICA]
  TÜRK İSTİKLAL MÜCAHEDESİ KONFERANSLARI [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1371
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya [Ankara] · 26/06/2019 · Koleksiyon
  Sinoblu Cevdet Kerim [İncedayı] - Halk Konferansları - Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Halk Terbiyesi Şubesi Neşriyatı - Devlet Matbaası - İstanbul 1927 - v+227+2 sayfa, s/b harita ve levhalı - Özgün karton kapaklı, kapakta deformasyon mevcu...
 • TIBBİYELİ VE NİŞANLISI [OSMANLICA]
  TIBBİYELİ VE NİŞANLISI [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1370
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya [Ankara] · 26/06/2019 · Koleksiyon
  Sanfani - Mütercim: A. Vefa - Tam başlık: Tıbbiyeli ve Nişanlısı yahut Mekârim-i Ahlâkiyesiz Din, Dinsiz Mekârim-i Ahlâkiye, Felsefi Ahlaki Hikaye - Kütübhane-i İcdihad, Aded 35 - İkbâl Kütübhanesi Sahibi Hüseyin - Vilâyet Matbaası - İstanbul 1928 - ...
 • HARİTALI KÜÇÜK TARİH-İ OSMANİ [OSMANLICA]
  HARİTALI KÜÇÜK TARİH-İ OSMANİ [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1369
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya [Ankara] · 26/06/2019 · Koleksiyon
  Ali Nazima - Alt başlık: Tarih-i Osmani tahsiline başlayan çocuklara mahsustur - Sahibi ve naşiri: Kitabhane-i Arakel - Nişan Berberyan Matbaası - İstanbul 1309 [1892] - 2. basım - 47+1 sayfa, son sayfa s/b harita - Özgün karton kapaklı, kapak sırtı ...
 • İSTANBUL [STAMBOUL] SERİRYATI. REVUE MEDICALE - 7. SENE NUMERO 2 [OSMANLICA]
  İSTANBUL [STAMBOUL] SERİRYATI. REVUE MEDICALE - 7. SENE NUMERO 2 [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1368
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca Eserler · Çankaya [Ankara] · 26/06/2019 · Koleksiyon
  İstanbul Seriryatı [Ayda bir çıkan tıbbi mecmua] - Sahibi ve sermuharriri: Doktor Mazhar Osman [Usman] - İdarehane: Cağaloğlu İran Sefarethanesi karşısında Mazhar Osman Bey muayenehanesi [Telefon: 1890] - 7. sene, Numero 2 - Haziran 1341 [1925] - 32 ...

1376 TÜM ESERLER · |