1805 TÜM ESERLER · |


İLK MEKTEBLERE SARF VE NAHİV. BEŞİNCİ SINIF [SADECE KAPAK, OSMANLICA]



Peyami Safa - Alt başlık: Bütün ilk mekteplerde tedris edilmek üzere Maarif Vekaleti'nin 28 Ağustos 1928 tarihli ve 179 numaralı kararile beş sene müddetle programa kabul edilmiştir - Sühulet Kütüphanesi Semih Lütfi - İstanbul 1928, 1929 - Sadece özgün ön ve arka karton kapak - Temiz [5✩] - MMAK - DKo31

Özege kaydı yoktur. Muhtemelen kitap olarak yayınlanamamıştır. Kağıt temini ile ilgili zorluk nedeni ile bir başka kitabın [Aşçı Mektebi] kapağı olarak kullanılmıştır.

06.05.2020 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi [NE] = MM'da ~ 0

Kategori: Osmanlıca 👁 332

Kayıt: 06/05/2020 · Güncelleme: 05/04/2024 · Konum: Sıhhiye [06100], Çankaya, Ankara, Türkiye

QR CODE Pasif

Literatürk № 1805 | https://literaturk.com/1805

Eser sahibi ile iletişime geç

BENZER ESERLER

 • SON ARZU [İLK BASKI, OSMANLICA]
  SON ARZU [İLK BASKI, OSMANLICA]
  Literatürk No | 1804
  Kubbe Koleksiyon | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 28/04/2020 · Pasif
  Hüseyin Rahmi [Gürpınar] - Tüccarzâde İbrahim Hilmi - Orhaniye Matbaası - İstanbul 1338 [1922] - 404 sayfa - Özgün dönem cildinde - Özege: 18201 - Temiz [5✩] - MMAK - DKo31 28.04.2020 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi [NE] = MM'da ~ 0.5 Kitap başlık...
 • MECMUA-İ TESAVİR-İ OSMANİYE. ANCIENS COSTUMES DE L'EMPIRE OTTOMAN [TIPKIBASIM, FRANSIZCA, OSMANLICA]
  MECMUA-İ TESAVİR-İ OSMANİYE. ANCIENS COSTUMES DE L'EMPIRE OTTOMAN [TIPKIBASIM, FRANSIZCA, OSMANLICA]
  Literatürk No | 1787
  Kubbe Koleksiyon | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 20/04/2020 · Pasif
  Ferik Arif Paşa - Alt başlık: Tarifât-ı eşkâl-i elbise-i atika ve tavzıhât-ı ahval-i menasıb-ı kadime-i Devlet-i Âliyeyi mübeyyin mecmuadır - Paris, İstanbul 1279 [1863] - Le Mercier Matbaası, Tasvir-i Efkâr Matbaası - 16 [Osmanlıca] + 24 [Fransızca]...
 • SÜBHA-İ SIBYAN [OSMANLICA]
  SÜBHA-İ SIBYAN [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1770
  Kubbe Koleksiyon | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 14/04/2020 · Pasif
  Matbaa-i Âmire - İstanbul 1257 [1841] - 35 sayfa, sayfalarda okumaya engel teşkil etmeyen leke mevcut - Tamir gereken dönem cildinde - Özege: 18418_14 [?] - İyi [4✩] - MMAK - DKo31 14.04.2020 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi [NE] = MM'da ~ 0
 • MUALLİM-İ TERCÜME-İ MÜKALEME VE KİTABET-İ FRANSAVİYE [OSMANLICA]
  MUALLİM-İ TERCÜME-İ MÜKALEME VE KİTABET-İ FRANSAVİYE [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1769
  Kubbe Koleksiyon | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 14/04/2020 · Pasif
  [Doktor] Moiz [Moise Bey dal Medico, Daire-i Bahriye Sertercümanı] - Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası - İstanbul 1314-1316 [1897] - 464+6 sayfa - Kırmızı tuğralı ciltte, cilt tamiri gerekli - Özege: 13917 - Temiz [5✩] - MMAK - DKo31 14.0...
 • DÜRR-İ SENCİDE [OSMANLICA]
  DÜRR-İ SENCİDE [OSMANLICA]
  Literatürk No | 1768
  Kubbe Koleksiyon | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 14/04/2020 · Pasif
  Hasan Hilmi [Beyazıd Merkez Rüşdiyesi Müderrisi Safranbolulu Hasan Hilmi bin Osman Nuri] - Alt başlık: Mekâtib-i Rüşdiyenin ikinci ve üçüncü sınıflarında okunmak üzere kabul olunmuştur - Vezir Hanı'nda 48 Numaralı Matbaa - İstanbul 1328 [1912], 2. ba...

1805 TÜM ESERLER · |