27 TÜM ESERLER · |


TEDAVİ NOTLARI ✩ CİLT: 3 NUMERO: 12Doktor Marko - Sahibü'l imtiyaz ve Müdir-i Mesul - Ganabis Matbaası Galata - İstanbul 1928 Ağustos - Orijinal Kapak - [546-592 Sayfalar] + 9 Sayfa Fihrist + Reklamlar - Temiz [5✩] - MMAK - DKo15

Kategori: Osmanlıca 👁 335

Kayıt: 14/05/2017 · Güncelleme: 13/08/2019 · Konum: Sıhhiye, Çankaya, Ankara, Türkiye

QR CODE Koleksiyon

Literatürk № 27 | https://literaturk.com/27

Eser sahibi ile iletişime geç

BENZER ESERLER

 • SİYER-İ CELİLE-İ NEBEVİYE [OSMANLICA]
  SİYER-İ CELİLE-İ NEBEVİYE [OSMANLICA]
  Literatürk No | 2272
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 08/10/2022 · Koleksiyon
  İzmirli İsmail Hakkı - Sebilü'r-reşad Kütüphanesi Neşriyatı Aded: 15 - Tevsi-i Tıbaat Matbaası - İstanbul 1332 [1916] - 154+5+2 sayfa - Özege: 18172 - Şahıs cildinde - Temiz [5✩] - MMAK -
 • CENK DESTANI [OSMANLICA]
  CENK DESTANI [OSMANLICA]
  Literatürk No | 2269
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 28/09/2022 · Koleksiyon
  Çelikkale'deki demir orduya hediyedir. Yiğit erler okuya.. - Matbaa-i Askeriye - İstanbul 1331 [1915] - 16 sayfa - özgün karton kapaklı - Özege: 2943 - Temiz [5✩] - MMAK
 • TÜRK'ÜN DESTANI [OSMANLICA]
  TÜRK'ÜN DESTANI [OSMANLICA]
  Literatürk No | 2268
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 28/09/2022 · Koleksiyon
  Mahmud Nedim - Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı - İstanbul 1332 [1916] - 14 sayfa - Özgün karton kapaklı - Özege: 21928 - Temiz [5✩] - MMAK
 • HİSSE-İ ŞAYİA. MUDHİKE 3 PERDE [OSMANLICA]
  HİSSE-İ ŞAYİA. MUDHİKE 3 PERDE [OSMANLICA]
  Literatürk No | 2255
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 19/07/2022 · Koleksiyon
  İbnü'r-Refik Ahmed Nureddin [Sekizinci] - Dârü’l-bedâyi-i Osmânî - Naşiri: Halk Kütüphanesi - İstanbul 1920 [1336] - Orhaniye Matbaası - 118+2 sayfa - Kapağı yüzüne vurulmuş, güzel şahıs cildinde - Özege: 7666 - Temiz [5✩] - MMAK
 • VÜCUT NASIL BESLENİR? [OSMANLICA]
  VÜCUT NASIL BESLENİR? [OSMANLICA]
  Literatürk No | 2254
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 19/07/2022 · Koleksiyon
  Kimyager İbrahim Hakkı [Bayrakdaroğlu] [Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti sabık Ulum-u İspençiyariye Mütehassısı] - İstanbul 1928 - Orhaniye Matbaası - 2. baskı - 36 sayfa - Karton kapaklı - Özege: 22771 - Temiz [5✩] - MMAK - Kitabın sağ alt k...

27 TÜM ESERLER · |