TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR 11 NİSAN 928 TARİH VE 1219 NUMARALI KANUN

Koleksiyon

Kayıt: 12/01/2018
Güncelleme: 22/01/2018
 • Konum: Sıhhiye - 06100, Çankaya, Ankara, Türkiye

Alt başlık: Bu kanuna müteferri Eribba Odaları Nizamnamesi ve Tababet ve ihtisas vesikaları hakkında Nizamname - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Matbaası - Ankara 1929 - Latin harfleri ile birinci basım [ilk baskı] - 28 sayfa - Özgün karton kapaklı - Arka kapakta yırtılma, zımba deliği mevcut - [11.01.18 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi NE=MM'da 0] - İyi [4☆] - [MMA-E-S1]

Literatürk No: 506 | https://literaturk.com/506

QR CODE

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Eser sahibi ile iletişime geç

Benzer eserler

 • İŞARETLERE MAHSUS UMUMİ TALİMATNAME
  İŞARETLERE MAHSUS UMUMİ TALİMATNAME
  Literatürk No | 576
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Hukuk · Çankaya [Ankara] · 25/01/2018 · Koleksiyon
  Türkiye Cumhuriyeti Nafia Vekaleti Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü - Haydarpaşa Demiryollar Matbaası - İstanbul 1939 - 44 sayfa, renkli resimli - Özgün altın yaldız TCDD logolu yayıncı cildinde - Ayyıldız filigranlı Hükümet ka...
 • SUÇLAR VE CEZALAR YAHUT BEŞERİYETİN MECELLESİ [İLK BASKI İMZALI]
  SUÇLAR VE CEZALAR YAHUT BEŞERİYETİN MECELLESİ [İLK BASKI İMZALI]
  Literatürk No | 279
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Hukuk · Çankaya [Ankara] · 12/12/2017 · Koleksiyon
  Marki Beccaria [Cesar Bonesano] - Mütercim: Muhittin Göklü - Uğur Basımevi - İstanbul 1950 - 459+5 sayfa - Yayıncının özgün ve güzel cildinde - 'Çok kıymetli hukukçu Talat Bey'e hürmetle 18.5.955' ibaresi ile imzalı - Temiz [5☆] - [MMA-E-S1]
 • TÜRK BAYRAĞI KANUNU VE NİZAMNAMESİ
  TÜRK BAYRAĞI KANUNU VE NİZAMNAMESİ
  Literatürk No | 213
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Hukuk · Çankaya [Ankara] · 04/12/2017 · Koleksiyon
  Kanun No: 2994 - Kabul Tarihi: 29 Mayıs 1936 - Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 5 Haziran 1936 Sayı: 3322 - 16 sayfa, Türk Bayrağı ölçülerini gösterir 'ay-yıldızlı filigran kağıda' basılmış renkli katlanır levha - Kütüphane tasfiyesi - Orijinal karto...