569 TÜM ESERLER · |


ASTRONOMİNİN ÖZETİ VE GÖĞÜN HAREKETLERİNİN ESASLARI ✩ ASTRONOMİYE GİRİŞ[1 Cevami İlm en-Nucum ve Usul el-Harekat es-Semaviyye [علم النجوم وأصول الحركات السماوية] - El Fergani - Çeviren: Yavuz Unat - [2] Şerhu'l Mülahhas fi ilmi'l Hey'e [شرح لـملخص في علم الهيئة] - Kadızade Rumi - Çeviren: Ömer Türker - [3] Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kalkan Matbaası - Ankara 2012 - 423 sayfa + tıpkıbasım - Özgün yayıncı cildinde, kutulu - Temiz [5✩] - MMAK - DKo2

Kategori: Bilim 👁 620

Kayıt: 24/01/2018 · Güncelleme: 22/10/2021 · Konum: Sıhhiye - 06100, Çankaya, Ankara, Türkiye

QR CODE Pasif

Literatürk № 569 | https://literaturk.com/569

Eser sahibi ile iletişime geç

BENZER ESERLER

 • İSTANBUL RASATHANESİ [İLK BASKI]
  İSTANBUL RASATHANESİ [İLK BASKI]
  Literatürk No | 568
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Pasif
  Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver - Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara 1969 - Birinci basım [ilk baskı] - xv+112+1 sayfa - Metin dışında 4 renkli ve 46 s/b resim mevcut - Özgün karton kapaklı - Temiz [5✩] - MMAK - DKo21
 • OLAĞANÜSTÜ MEKANİK ARAÇLARIN BİLGİSİ HAKKINDA KİTAP [TÜRKÇE]
  OLAĞANÜSTÜ MEKANİK ARAÇLARIN BİLGİSİ HAKKINDA KİTAP [TÜRKÇE]
  Literatürk No | 561
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim · Çankaya [Ankara] · 22/01/2018 · Pasif
  Bedi' uz-Zaman Ebu'l-İzz İsma'il b. er-Razzaz El-Cezeri - Arapça başlık: El-cami beyne’l-ilm ve’l-amel en-nafi fi es-sınaati’l-hiyel [الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل] - Çeviren ve hazırlayanlar: Sevim Tekeli, Melek Dosay, Yavuz Unat - T...
 • SAYILARIN GİZEMİ [İLK BASKI]
  SAYILARIN GİZEMİ [İLK BASKI]
  Literatürk No | 512
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim · Çankaya [Ankara] · 13/01/2018 · Pasif
  Annemarie Schimmel - Çeviren: Mustafa Küpüşoğlu - Kabalcı Yayınevi - Yaylacık Matbaası - İstanbul 1998 - Birinci basım [ilk baskı] - 343 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5✩] - MMAK - DüK1
 • OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM
  OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM
  Literatürk No | 412
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim · Çankaya [Ankara] · 28/12/2017 · Pasif
  Abdülhak Adnan Adıvar - Remzi Kitabevi - Yükselen Matbaacılık - İstanbul 1970 - 220 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5✩] - MMAK - DKo22
 • EINSTEIN VE EVREN
  EINSTEIN VE EVREN
  Literatürk No | 342
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim · Çankaya [Ankara] · 18/12/2017 · Pasif
  Lincoln Barnett - Çeviren: H. Aydın - Işık Kitapları - Doğan Kardeş Basımevi - İstanbul 1959 - 99 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5✩] - MMAK - DüK1

569 TÜM ESERLER · |