916 TÜM ESERLER · |


DİŞİ Mİ, ERKEK Mİ? [OSMANLICA]Müellifi: Ali Vehbi [Türküstün], İstanbul Darülfünunu Hayvanat Müderrisi - Devlet Matbaası - İstanbul 1928 - 15 sayfa - Özgün kendinden kapaklı - Özege: 24377 - Ek bilgi: Müstehâse [fosil], ilm-i müstehâsât [paleontolji, fosilbilim] ile ilgili bir eser, yazarın İ
lm-i müstehâsât [Tableau de Paléontologie] isimli bir başka eseri de mevcut - Temiz [5✩] - MMAK - DKo7

Kategori: Osmanlıca 👁 306

Kayıt: 30/07/2018 · Güncelleme: 29/06/2019 · Konum: Sıhhiye [06100], Çankaya, Ankara, Türkiye

QR CODE Pasif

Literatürk № 916 | https://literaturk.com/916

Eser sahibi ile iletişime geç

BENZER ESERLER

 • OSMANLI TEŞKİLAT VE KIYAFET-İ ASKERİYESİ [İLK BASKI, 2 CİLT TAKIM, OSMANLICA]
  OSMANLI TEŞKİLAT VE KIYAFET-İ ASKERİYESİ [İLK BASKI, 2 CİLT TAKIM, OSMANLICA]
  Literatürk No | 915
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 29/07/2018 · Pasif
  Ferik Mahmud Şevket [Paşa], Rumeli Vilayeti Müfettiş-i Umumi Vekili Üçüncü Orduyu Osmani Kumandanı Birinci Ferik - Alt başlık: Osmanlı ordusunun bidayet-i tesisinden 1241 sene-i hicrisine kadar - 247 kati boyalı resmi havidir - Mekteb-i Harbiye Matba...
 • ZİRAAT BANKASI KANUNU [OSMANLICA]
  ZİRAAT BANKASI KANUNU [OSMANLICA]
  Literatürk No | 914
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 29/07/2018 · Pasif
  Matbaa-i Osmaniye - Dersaadet 1329 [İstanbul 1913] - 19 sayfa - Özgün karton kapaklı, kapak kenarlarında deformasyon ve renk değişikliği mevcut - Bu nüshanın Özege'de kaydı yok - İyi [4✩] - MMAK - DKo7 muzaye.de • LOT-23
 • EL CEZİRE MEKTUBLARI [OSMANLICA]
  EL CEZİRE MEKTUBLARI [OSMANLICA]
  Literatürk No | 913
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 26/07/2018 · Pasif
  Süleyman Nazif - Matbaa-i İctihad - Kütübhane-i İctihad, Aded: 5 - Mısır 1906 - 42 sayfa - Özege: 4720 - Özgün karton kapaklı, kapakta leke mevcut - İyi [4✩] - MMAK - DüK1 muzaye.de • LOT-24
 • MİFTAH-I TEŞRİH [OSMANLICA]
  MİFTAH-I TEŞRİH [OSMANLICA]
  Literatürk No | 912
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 25/07/2018 · Pasif
  Dr. Joseph Nicolas Masse - Mütercim: Dr. Hristo Stambolski [Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Teşrih Muavini, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Teşrih Muallimi ve Azası, Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’den Doktor] - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası - İstanbul 1290 [...
 • A'MAK-I HAYAL [AMAK-I HAYAL] [OSMANLICA İKİNCİ BASKI]
  A'MAK-I HAYAL [AMAK-I HAYAL] [OSMANLICA İKİNCİ BASKI]
  Literatürk No | 910
  Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Osmanlıca · Çankaya [Ankara] · 18/07/2018 · Pasif
  Alt başlık: Birinci kitab Raci'nin hatıraları Alt başlık: Hikemi, fenni tenkidi bir eser - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi - İkinci tab'ı - Ahmet Saki Bey Matbaası - Kapak: Matbaa-i Ebüzziya - Kostantiniye 1326 - 80 sayfa - Özgün kendinden kapaklı...

916 TÜM ESERLER · |