Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Sıhhiye [06100] · Çankaya, Ankara, Türkiye

literaturk@yahoo.com

903122170468

💬 WhatsApp

Kayıtlar kütüphanemde bulunan kitap, dergi, efemera ve yazma eserlerin fiziksel özelliklerine göre yapılmaktadır. Koleksiyonda bulunan eserler esasen satılık değildir. Ancak, birden çok nüshası mevcut bazı eserler elden çıkartılabilmektedir.

Akademik gerekçelerle sınırlı olmak kaydı ile katalogda bulunan nadir eserler için belirli koşullarla kısmi kullanım izni verilebilir.

Koleksiyondaki kimi eserlere ilişkin verilen Nadirat Endeksi [NE], tarafımızdan geliştirilmiş bir indikatördür. NE, ülkemizde belirtilen tarih itibarı ile [internette satışta olan kitaplar içerisinde] normal şartlar altında [NŞA] yaklaşık olarak bu kitapla her 1 MM [MM=milyon] kitapta ne sıklıkla karşılaşılma ihtimali olduğunu gösterir. Bu değer sıfıra yaklaştıkça kitabın bulunması zorlaşmaktadır.

KATALOG. 1346 ESER / 1469 = 91.63 %

  • DAFNİS İLE KLOE YAHUT LONGÜS'ÜN ÇOBAN HİKAYELERİ
    DAFNİS İLE KLOE YAHUT LONGÜS'ÜN ÇOBAN HİKAYELERİ
    Literatürk No | 575
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 25/01/2018 · Koleksiyon
    Longus - Çeviren: Ragıb Rıfkı - Hilmi Kitabevi - İstanbul 1939 - 147+2 sayfa, resimli - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo16
  • MİLLİYETİN FELSEFESİ VE TÜRKLERDE ULUSAL İNANÇ [İMZALI]
    MİLLİYETİN FELSEFESİ VE TÜRKLERDE ULUSAL İNANÇ [İMZALI]
    Literatürk No | 574
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Sosyal Bilimler · Çankaya [Ankara] · 25/01/2018 · Koleksiyon
    Alt başlık: İçinde 26 Türk mütefekkirin yazısı vardır - Mukaddimeyi yapan: İzzettin Mete - Türkiye Basımevi - 1942 - 92 sayfa - Özgün karton kapaklı - İzzettin Mete'den imzalı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo19
  • PERSIA [IRAN] THE IMMORTAL KINGDOM
    PERSIA [IRAN] THE IMMORTAL KINGDOM
    Literatürk No | 573
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Yabancı Dilde Eserler · Çankaya [Ankara] · 24/01/2018 · Koleksiyon
    Roman Ghirshman, Vladimir Minorsky, Ramesh Sanghvi - Photography: William MacQuitty - Orient Commerce Establishment - London 1971 - 224 sayfa, renkli resimli - Özgün, şömizli, mukavva cilbentli ve güzel yayıncı cildinde - Temiz [5☆] - MMAK - DüK1
  • BİZANS TARİHİ - ŞARKİ ROMA İMPARATORLUĞU [395-1453]
    BİZANS TARİHİ - ŞARKİ ROMA İMPARATORLUĞU [395-1453]
    Literatürk No | 572
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya [Ankara] · 24/01/2018 · Koleksiyon
    Reşat Ekrem [Koçu] - Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi - İstanbul 1934 - 80 sayfa - Kapağı korunmuş şahıs cildinde - Temiz [5☆] - MMAK - DKo19
  • TEVFİK FİKRETİ BEŞ CEPHEDEN KIRK MUHARRİRİN TENKİTLERİ [PENBE KİTAP]
    TEVFİK FİKRETİ BEŞ CEPHEDEN KIRK MUHARRİRİN TENKİTLERİ [PENBE KİTAP]
    Literatürk No | 571
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 24/01/2018 · Koleksiyon
    Eşref Edib [Fergan] - Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı - İstanbul 1943 - 64 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo20
  • THE MAN WITHOUT A COUNTRY
    THE MAN WITHOUT A COUNTRY
    Literatürk No | 570
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Yabancı Dilde Eserler · Çankaya [Ankara] · 24/01/2018 · Koleksiyon
    Edward Everett Hale - Little, Brown, And Company - Boston 1916 - İngilizce - 60 sayfa - Resimli [s/b] - Yayıncısının nefis bez cildinde - Temiz [5☆] - MMAK - DKo19
  • ASTRONOMİNİN ÖZETİ VE GÖĞÜN HAREKETLERİNİN ESASLARI - ASTRONOMİYE GİRİŞ
    ASTRONOMİNİN ÖZETİ VE GÖĞÜN HAREKETLERİNİN ESASLARI - ASTRONOMİYE GİRİŞ
    Literatürk No | 569
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim ve Teknik · Çankaya [Ankara] · 24/01/2018 · Koleksiyon
    [1 Cevami İlm en-Nucum ve Usul el-Harekat es-Semaviyye [علم النجوم وأصول الحركات السماوية] - El Fergani - Çeviren: Yavuz Unat - [2] Şerhu'l Mülahhas fi ilmi'l Hey'e [شرح لـملخص في علم الهيئة] - Kadızade Rumi - Çeviren: Ömer Türker - [3] Kültür ve Tur...
  • İSTANBUL RASATHANESİ [İLK BASKI]
    İSTANBUL RASATHANESİ [İLK BASKI]
    Literatürk No | 568
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim ve Teknik · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver - Türk Tarih Kurumu Basımevi - Ankara 1969 - Birinci basım [ilk baskı] - xv+112+1 sayfa - Metin dışında 4 renkli ve 46 s/b resim mevcut - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo21
  • BÜYÜK FETİH [İMZALI]
    BÜYÜK FETİH [İMZALI]
    Literatürk No | 567
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    Cahid Okurer - İstanbul Fethi Derneği - Karadeniz Matbaası - Ankara 1953 - 146+1 sayfa - Şömizli özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo21
  • BİZANS TARİHİ
    BİZANS TARİHİ
    Literatürk No | 566
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    Dukas - Çeviren: Vl[adimir] Mirmiroğlu - İstanbul Fethi Derneği - İstanbul Matbaası - İstanbul 1956 - 223 sayfa, 1 katlanır harita - Özgün karton kapaklı - Formaları açılmamış - Temiz [5☆] - MMAK - DKo21
  • İNSANLIK TARİHİNDE YILDIZIN PARLADIĞI ANLAR [İLK BASKI]
    İNSANLIK TARİHİNDE YILDIZIN PARLADIĞI ANLAR [İLK BASKI]
    Literatürk No | 565
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    Alt başlık: Tarihi 12 minyatür - Stefan Zweig - Almanca aslından çeviren: Burhan Arpad - İstanbul Yayınları [Sahibi ve Neşriyat Müdürü Turgut Atasoy] - İstanbul Matbaası - İncegüzel Matbaası - İstanbul 1954 - Birinci basım [ilk baskı] - 295+1 sayfa -...
  • KAPALI KAPI ARKASINDA
    KAPALI KAPI ARKASINDA
    Literatürk No | 564
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    L. Fridland - Rusça'dan çeviren: Doktor Nadire Sadi - Sühulet Kütüphanesi - Semih Lütfi Matbaası - 184 sayfa - Şahıs cildinde - [23.01.18 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi NE=MM'da 1.792] - Temiz [5☆] - MMAK - DKo19
  • AMOK MALEZYA DELİSİ [İLK BASKI]
    AMOK MALEZYA DELİSİ [İLK BASKI]
    Literatürk No | 563
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    Stefan Zweig - çeviren: Ferzan A. Aras - Necmistikbal Matbaası - İstanbul 1935 - Birinci basım [ilk baskı] - 56 sayfa - Şahıs cildinde - [23.01.18 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi NE=MM'da 0] - Temiz [5☆] - MMAK - DKo19
  • THEORETISCH PRAKTISCHE TÜRKISCHE SPRACHLEHRE FÜR DEUTSCHE
    THEORETISCH PRAKTISCHE TÜRKISCHE SPRACHLEHRE FÜR DEUTSCHE
    Literatürk No | 562
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Başvuru Kaynakları · Çankaya [Ankara] · 23/01/2018 · Koleksiyon
    Arapça başlık: Haza Kitab-ı Sarf ü Lügat-i Türki - Artin Hindoglu - Anton Edler v. Schmid - Wien 1829 - i+ii+178+[2] sayfa - Xerox tıpkıbasım - Yeni nefis bez ciltte - Temiz [5☆] - MMAK - EvK1
  • OLAĞANÜSTÜ MEKANİK ARAÇLARIN BİLGİSİ HAKKINDA KİTAP [TÜRKÇE]
    OLAĞANÜSTÜ MEKANİK ARAÇLARIN BİLGİSİ HAKKINDA KİTAP [TÜRKÇE]
    Literatürk No | 561
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Bilim ve Teknik · Çankaya [Ankara] · 22/01/2018 · Koleksiyon
    Bedi' uz-Zaman Ebu'l-İzz İsma'il b. er-Razzaz El-Cezeri - Arapça başlık: El-cami beyne’l-ilm ve’l-amel en-nafi fi es-sınaati’l-hiyel [الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل] - Çeviren ve hazırlayanlar: Sevim Tekeli, Melek Dosay, Yavuz Unat - T...
  • GESTAPO MAHPESİNDE [SATRANÇ] [İLK BASKI]
    GESTAPO MAHPESİNDE [SATRANÇ] [İLK BASKI]
    Literatürk No | 560
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 22/01/2018 · Koleksiyon
    Stefan Zweig - Alt başlık: Le joueur d'echees - Çeviren: Selahaddin Güzey - Semih Lütfi Kitabevi - Kenan Matbaası - İstanbul 1944 [1945] - Birinci basım [ilk baskı] - 63 sayfa - Özgün karton kapaklı - Günümüzde 'Satranç' ismi ile yayınlanan eserin ül...
  • SIKINTI [İLK BASKI]
    SIKINTI [İLK BASKI]
    Literatürk No | 559
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 22/01/2018 · Koleksiyon
    Maksim Gorki - Çeviren: Mustafa Nihat Özön - Remzi Kitabevi - Sertel Matbaası - İstanbul 1939 - Birinci basım [ilk baskı] - 243 sayfa - Özgün karton kapaklı - [22.01.18 tarihi itibarı ile Nadirat Endeksi NE=MM'da 0.25] - Temiz [5☆] - MMAK - DKo21
  • NAMUS GAZI
    NAMUS GAZI
    Literatürk No | 558
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Aziz Nesin - Resimler: Mustafa Uykusuz - Bilgi Yayınevi - Ankara 1971 - 174+5 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DüK1
  • KELLECİ MEMET
    KELLECİ MEMET
    Literatürk No | 557
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Kemal Tahir - Kapak: Fahri Karagözoğlu - Bilgi Yayınevi - Bilgi Basımevi - Bilgi Yayınevi'den birinci baskı [ilk baskı] - Ankara 1972 - 386+5 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DüK1
  • MAHUR BESTE [İLK BASKI]
    MAHUR BESTE [İLK BASKI]
    Literatürk No | 556
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Ahmet Hamdi Tanpınar - Yol - Nurettin Uycan Kitap Cilt Fabrikası - İstanbul 1975 - Birinci basım [ilk baskı] - 202 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo21
  • TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ [İLK BASKI]
    TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ [İLK BASKI]
    Literatürk No | 555
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Attila İlhan - Kapak: Fahri Karagözoğlu - Bilgi Yayınevi - Bilgi Basımevi - Ankara 1973 - Birinci basım [ilk baskı] - 122+6 sayfa - Özgün karton kapaklı - Ön ve arka kapaklarda çok küçük iki kopma mevcut - İyi [4☆] - MMAK - DKo21
  • SUSUZ YAZ [İLK BASKI]
    SUSUZ YAZ [İLK BASKI]
    Literatürk No | 554
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Necati Cumalı - Kapak: Ferruh Doğan - Ataç Kitabevi - Büyük Kervan Basımevi - İstanbul 1962 - Birinci basım [ilk baskı] - 134+1 sayfa - Özgün karton kapaklı - İyi [4☆] - MMAK - DKo20
  • İLKBAHAR DEVRİ
    İLKBAHAR DEVRİ
    Literatürk No | 553
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Rabindranath Tagore - Çeviren: Zekiye Handan - Naşiri: İbrahim Hilmi Çığıraçan - Hilmi Kitabevi - İstanbul 1949 - 79 sayfa - Özgün karton kapaklı, formaları açılmamış - Temiz [5☆] - MMAK - DKo16
  • GARP FİKİRLERİ
    GARP FİKİRLERİ
    Literatürk No | 552
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Sosyal Bilimler · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Alt başlık: İctihad mecmuasının muhtelif nushalarından alınmış makaleler - Muallim L. Lutfi - Selamet Matbaası - İstanbul 1929 - 36 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo17
  • NOUVELLE HISTOIRE GRECQUE
    NOUVELLE HISTOIRE GRECQUE
    Literatürk No | 551
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Yabancı Dilde Eserler · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Robert Cohen - Hachette - Paris 1936 - 397 sayfa - Fransızca - Sırtı deri, kapakları ve yan kağıtları ebrulu nefis yayıncı cildinde - Temiz [5☆] - MMAK - EvK1
  • HISTOIRE DE L'ORIENT ANCIEN
    HISTOIRE DE L'ORIENT ANCIEN
    Literatürk No | 550
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Yabancı Dilde Eserler · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Jean Capart [L'EGYPTE DES PHARAONS], Dr. G. Contenau [L'ASIE OCCIDENT LE ANCIENNE] - Hachette - Paris 1936 - 336 sayfa - Fransızca - Sırtı deri, kapakları ve yan kağıtları ebrulu nefis yayıncı cildinde - Künye sayfasında Fuat Pekin [Mühendis, Devlet ...
  • NOUVELLE HISTOIRE ROMAINE
    NOUVELLE HISTOIRE ROMAINE
    Literatürk No | 549
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Yabancı Dilde Eserler · Çankaya [Ankara] · 21/01/2018 · Koleksiyon
    Guglielmo Ferrero - Hachette - Paris 1936 - 334 sayfa - Fransızca - Sırtı deri, kapakları ve yan kağıtları ebrulu nefis yayıncı cildinde - Temiz [5☆] - MMAK - EvK1
  • MARY STUART [İLK BASKI]
    MARY STUART [İLK BASKI]
    Literatürk No | 548
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 20/01/2018 · Koleksiyon
    Stefan Zweig - Çeviren: Asude Zeybekoğlu - Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası - İstanbul 1942 - Birinci basım [ilk baskı] - 328 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DKo17
  • DESTANLAR İÇİNDE FATİH
    DESTANLAR İÇİNDE FATİH
    Literatürk No | 547
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Edebiyat · Çankaya [Ankara] · 20/01/2018 · Koleksiyon
    İsmet Zeki Eyüboğlu - Kapak: Orhan Peker - Basın Yayın Basımevi - İstanbul 1953 - 80 sayfa - Özgün karton kapaklı - Temiz [5☆] - MMAK - DüK1
  • SESSİZ YAŞADIM - MATBUATTA MEHMET AKİF [1936-1940]
    SESSİZ YAŞADIM - MATBUATTA MEHMET AKİF [1936-1940]
    Literatürk No | 546
    Prof. Dr. M. Mustafa Aldur, MD-PhD | Tarih · Çankaya [Ankara] · 20/01/2018 · Koleksiyon
    İsmail Kara, Fulya İbanoğlu - Tasarım: Salih Pulcu - Zeytinburnu Belediyesi - Denizatı Ofset - İstanbul 2011 - 797 sayfa, renkli resimli - Özgün yayıncı cildinde - Temiz [5☆] - MMAK - EvK1